मिति मासिक सेवा प्रवाह विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-08-03 20७६ साल कार्तिक महिनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) बाट सम्पादन भएको कामको विवरण
3 महिना अगाडी
2076-07-02 20७६ साल असोज महिनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) बाट सम्पादन भएको कामको विवरण
4 महिना अगाडी
2076-06-02 20७६ साल भाद्र महिनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) बाट सम्पादन भएको कामको विवरण
5 महिना अगाडी
2076-05-03 20७६ साल श्रावण महिनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) बाट सम्पादन भएको कामको विवरण
6 महिना अगाडी
2076-04-02 २०७६ साल अषाढ महिनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सम्पादन भएको कामको विवरण
7 महिना अगाडी