मादक पदार्थ बिक्री वितरण र सेवन गर्न निषेध गरिएको सूचना