उपनिर्वाचन अवधिभर हातहतियार बुझाउने सम्बन्धि सूचना