बोध राज बस्याल


बोध राज बस्याल


बोध राज बस्याल
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा नागरिकता शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9857040054
ठेगाना सुस्ता गाउँपालिका 1, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)
बहाल मिति २०७७ भाद्र ७