बनिसकेको राहदानी सम्बन्धी

 राहदानी  (MRP)  लिनको लागि  राहदानी शाखा (काेठा नं ०७ काे झ्याल) मा  सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। 

 

 


मिति बनिसकेको राहदानी सम्बन्धी विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-04-19 भाद्र ५ गते सम्म को राहदानी बनेको
2076-04-19