मिति मासिक सेवा प्रवाह विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-01-05 २०७६ साल चैत्र महिनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) बाट सम्पादन भएको कामको विवरण
6 महिना अगाडी
2076-12-20 २०७६ साल फाल्गुण महिनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) बाट सम्पादन भएको कामको विवरण
6 महिना अगाडी
2076-12-20 २०७६ साल माघ महिनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) बाट सम्पादन भएको कामको विवरण
6 महिना अगाडी
2076-12-20 २०७६ साल पौष महिनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) बाट सम्पादन भएको कामको विवरण
6 महिना अगाडी
2076-09-05 २०७६ साल मंसिर महिनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) बाट सम्पादन भएको कामको विवरण
10 महिना अगाडी