आ.ब. २०७५।७६ को नागरिकताको विवरण

2076-04-17

2076-04-17


2075_76_nagarikata_bitaran.jpg तस्बिर :

आ.ब. २०७५।७६ मा वितरित नागरिकताको वार्षिक विवरण