स्थानीय तह संगको समन्वय बैठकको निर्णय

2076-05-23

2076-05-23


esthaniya_samanya_baithak.jpg तस्बिर :

मिति २०७६ साल भदै २३ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री विष्णु कुमार कार्कीको अध्यक्षतामा स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु समेतको उपस्थितिमा बसेको समन्वय बैठकको निर्णय